Kontakti

Adresa:

Lagjia Veternik p.n. 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Nr. i tel:

+383 (0) 38 602 278

+383 (0) 44 777 890    +383 (0) 45 400 099